Sounders Music Logo

ANBI

De Grote Prijs van Nederland

ANBI

De Grote Prijs van Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting details

  • Naam : Stichting de Grote Prijs van Nederland
  • RSIN : 68.74.204
  • Adres: Weteringschans 6-8, 1017 SG, Amsterdam

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Boris Nihom
Penningmeester
Orvie Kléberg
Secretaris
Janna Albada
Bestuurder
Thomas Haverkort
Bestuurder
Dirk van den Bosch

Beloningsbeleid

De bestuurders werken onbezoldigd in de Stichting. Op dit moment is er geen directie aangesteld. Indien er een directie wordt aangesteld dan zal er conform marktconforme tarieven beloond worden.

Uitgeoefende activiteiten

De Grote Prijs door de Corona pandemie drie jaar stil gelegen. Het bestuur van de Grote Prijs heeft dit moment aangegrepen om zich opnieuw te bezinnen op haar rol. Een bijna 30-jarige historie en een door de pandemie gedwongen driejarig pauze, maakte dit het uitgelezen moment voor een vernieuwde Grote Prijs. We hebben ons kunnen vernieuwen door samen met een innovatieve partner onderdeel te worden van de nieuwe sociale digitale tijdperk. Zonder dat we ons kernwaardes verliezen. We staan nog steeds voor aanstormend, divers talent uit héél Nederland de kans geven om de bestaande poortwachtersstructuur in de muziekindustrie te doorbreken. 

Documenten